100%

 Slovo konateľky

AKTUÁLNE O NÁS
Naša firma JULEST je rozhodnutím Mr. YNGTAO ZHANG, prezidenta spoločnosti XITONG oficiálnym zástupcom značky „XITONG“ pre Európu, a to dňom 22.02.2019.

Momentálne dodáva naša firma do 3 krajín, Slovenska, Česka a Maďarska a tieto krásne značkové kvety, ktoré začala dodávať 27.03.2019 aj do iných štátov v rámci Európy.

Cez (vlaječku EU) bude možné nakúpiť vo všetkých štátoch EÚ značkové kvety „XITONG“, tieto kvety sa dodávajú do celého sveta, sú na dotyk reálne a ekologické.

Firma JULEST, s.r.o. má sídlo v Komárne, na Slovensku.

Prezidentovi Mr. YNGTAO ZHANG týmto srdečne ďakujem za udelenie tohoto štatútu oficiálného zástupcu značky „XITONG“ pre Európu.

Ing. Marta Studenková

konateľka JULEST, s.r.o.Adresa sídla firmy : JULEST, s.r.o.

Tichá 1965/6

945 01 Komárno

IČO : 51231999

DIČ : 2120685248

IČ DPH : SK2120685248