Általános Szerződési Feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Vevő, elsősorban selyemvirágok, valamint kávé értékesítése során a Vevő és a Társaság közötti kapcsolatot.

Julest, s.r.o. (a továbbiakban: üzlet) és üzleti partnerei (a továbbiakban: vevő) között.

I. Alapvető rendelkezések
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Julest, s.r.o. és üzleti partnerei közötti áruértékesítés során a Vevő - Bolt közötti kapcsolatokat szabályozza.

A megrendelés leadásával a Vevő megerősíti, hogy elolvasta ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, amelyeknek szerves részét képezi a Panaszkezelési Szabályzat, és elfogadja azokat. A Vevőt kellőképpen tájékoztatni kell ezekről a feltételekről, és lehetőséget kell biztosítani számára, hogy megismerje azokat a megrendelés tényleges leadása előtt.

Üzlet.
Vevő:
A vevő fogyasztó vagy vállalkozó.

Fogyasztó az a természetes személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során nem kereskedelmi vagy egyéb vállalkozási tevékenysége, illetve önálló foglalkozása gyakorlása körében jár el.

A fogyasztó az üzleti kapcsolat megkezdésekor csak a megrendelés zökkenőmentes lebonyolításához szükséges elérhetőségi adatait adja meg az eladónak, illetve azokat az adatokat, amelyeket a vásárlási dokumentumokon feltüntetni kíván.

Az Eladó és a Fogyasztó jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott jogviszonyaira a vonatkozó rendelkezésekre a Fogyasztóról szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 40/1964 sz. törvénykönyv, a Polgári Törvénykönyv, a 634/1992 sz. törvénykönyv, a fogyasztóvédelemről szóló törvény, valamint a kapcsolódó rendeletek, mindezek módosított változata.

Vállalkozó:
- a kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzett személy (különösen kereskedelmi társaság).

- kereskedelmi engedély alapján vállalkozást folytató személy (a kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzett egyéni vállalkozó)

- olyan személy, aki a kereskedelmi engedélytől eltérő, különleges szabályok hatálya alá tartozó kereskedelmi engedély alapján folytat üzleti tevékenységet (ide tartoznak például a szabadfoglalkozásúak, mint például az ügyvédek stb.)

- mezőgazdasági termelést folytató személy és a külön szabályok szerinti nyilvántartásba vételük. Az Eladónak a Vevővel, aki vállalkozó, a jelen ÁSZF-ben vagy az üzlet közötti szerződésben kifejezetten nem szabályozott jogviszonyaira az 513/1991. sz. törvény, a Kereskedelmi törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, a módosított Kereskedelmi törvénykönyv, valamint a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó kereskedelmi ajánlatában szereplő termékek megvásárlásával a Vevő nem szerez semmilyen jogot az Eladó vagy más cégek bejegyzett védjegyeinek, kereskedelmi neveinek, céglogóinak vagy szabadalmainak használatára, kivéve, ha adott esetben szerződésben másként nem rendelkezik.

Adásvételi szerződés
HA a Vevő fogyasztó, az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat a Szállító által kínált áruknak a Weboldalon történő elhelyezése, az adásvételi szerződés a Vevő által a fogyasztónak küldött megrendeléssel és a megrendelés Szállító általi elfogadásával jön létre. A Szállító ezt az elfogadást haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a megadott e-mail címre küldött tájékoztató e-mailben, azonban a szerződés létrejöttét ez a visszaigazolás nem befolyásolja. v znikla szerződés (beleértve a megállapított árat is) csak a felek megállapodásával vagy törvényes alapon módosítható vagy mondható fel. HA a Vevő vállalkozó, az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat a Vevő által a vállalkozónak küldött árubeszerzés, és maga az adásvételi szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor az Eladó a Vevő ajánlatát a Vevő által kötelezően elfogadja.

A megkötött szerződést az üzlet a sikeres teljesítés céljából és azzal összefüggésben archiválja, és harmadik, nem érdekelt fél számára nem hozzáférhető. A szerződés megkötéséhez vezető különböző technikai lépésekről szóló információk a jelen általános szerződési feltételekből derülnek ki, ahol a folyamat egyértelműen le van írva. A vevőnek lehetősége van a megrendelés ellenőrzésére és szükség esetén javítására a megrendelés tényleges elküldése előtt. Ezek a feltételek a webáruház weboldalán kerülnek feltüntetésre.

II. Biztonság és információvédelem
Bolt, kijelenti, hogy minden személyes adat bizalmas, kizárólag a Vevővel kötött szerződés teljesítésére használják fel, és egyébként nem kerülnek nyilvánosságra, harmadik félnek átadásra stb. kivéve a megrendelt áruval kapcsolatos forgalmazási vagy fizetési viszonyokkal kapcsolatos helyzeteket (név és szállítási cím közlése ). A Vevő által a megrendelés teljesítése céljából az Eladónak megadott személyes adatokat a Szlovák Köztársaság vonatkozó törvényei, különösen a személyes adatok védelméről szóló 428/2002 Zz. számú törvény, a hatályos módosításokkal összhangban gyűjtik, dolgozzák fel és tárolják. A Vevő hozzájárulását adja az Eladónak e személyes adatoknak a szerződés tárgyának teljesítése céljából történő gyűjtéséhez és feldolgozásához, mindaddig, amíg a Vevő írásban ki nem fejezi, hogy nem ért egyet a feldolgozással.A Vevőnek joga van a személyes adataihoz való hozzáférésre és a helyesbítéshez való jogra, beleértve az ezen adatokhoz fűződő törvényes jogokat.

III. Nyitvatartási idő
A webáruházon keresztül történő megrendeléseket a www.julest.sk weboldalon lehet leadni.

A nap 24 órájában, a hét 7 napján.

IV. Árak
Minden ár szerződéses. Az online áruházban feltüntetett árak mindig aktuálisak és érvényesek.

V. Megrendelés
A Vevő az árut a megrendelés időpontjában érvényes áron kapja meg. A Vevő Fogyasztónak a megrendelés leadása előtt lehetősége van megismerkedni az ÁFA nélküli árral, az ÁFÁ-t tartalmazó teljes árral és az esetleges további díjakkal. Ez az ár a megrendelésben és az árubeszerzés átvételét igazoló üzenetben kerül feltüntetésre. A Vásárló Fogyasztónak a megrendelés leadása előtt lehetősége van arra, hogy megismerje, meddig érvényes az ajánlat vagy az ár. Külön megrendelt vagy készleten nem lévő áru esetén az Eladó az árat és a szállítási határidőt előzetesen telefonon/e-mailben visszaigazolja a Vevőnek, amennyiben a Vevő fogyasztó, a Vevőt előzetesen tájékoztatni kell arról, hogy az ilyen áru megrendelésre készült áru, amellyel kapcsolatban a két fél közötti adásvételi szerződés megkötésére csak az ajánlat Eladó általi pontosításakor kerül sor.

A megrendelés a következő módokon adható le:
- A www.julest.sk webáruházon keresztül (a továbbiakban: webáruház).

- Elektronikus levélben a julest.marketing@gmail.com címen.

- Telefonon a következő telefonszámokon: 0948466070, 0944952625.

VI. A szerződéstől való elállás
A szerződéstől való elállás a fogyasztónak minősülő vevő részéről:

A házaló és csomagküldő kereskedelemben a fogyasztóvédelemről szóló törvény (108/2000. sz. törvény) 12. §-ának rendelkezései értelmében a vevőnek joga van az áru átvételétől vagy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállni az így megkötött szerződéstől, ugyanakkor szükséges, hogy a fent említett határidőn belül a szerződéstől való elállásról szóló levelet az eladónak kézbesítsék.

A Vevőnek ez a joga akkor is megvan, ha az interneten keresztül megrendelt árut személyesen vette át az Eladó kiadási helyén.

Az árut hiánytalanul, teljes dokumentációval, sértetlenül, tisztán, lehetőleg az eredeti csomagolással együtt, abban az állapotban és értékben kell visszaküldeni, ahogyan az árut átvette. Abban az esetben, ha a visszaküldött áru hiányos vagy sérült, az Eladó a visszaküldött árat a megfelelő összeggel csökkentheti. A pénzt a vásárló fogyasztónak a vásárló általi elállás tényleges időpontjától számított 15 napon belül visszatérítik.

Ha a vevő úgy dönt, hogy ezen az időtartamon belül eláll, javasoljuk, hogy az elállás gyorsítása érdekében az árut az eladó címére szállítsa egy kísérőlevéllel együtt, amely tartalmazza az elállás okát (ha van ilyen), a vásárlási bizonylat számát és a bankszámlaszámot, illetve azt, hogy az összeg készpénzben kerül-e kifizetésre, vagy egy újabb vásárlásra fordítják-e. A vásárló a visszavonás felgyorsítása érdekében a pénzt a vevőnek a számlájára kell utalnia.

A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az áru mellé ajándékot adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy amennyiben a fogyasztó a 108/2000. sz. törvény 12. §-a alapján él a szerződéstől való elállási jogával, az ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a Vevő köteles a visszaküldött áruval együtt a kapcsolódó ajándékokat is visszaszolgáltatni.

Amennyiben az áru visszaküldésének valamennyi fenti feltétele teljesül, a vevő a szerződéstől való elállás hatályossá válásától számított legkorábban 15 napon belül jóváírást kap, amelyet a vevő kérésére a vevő által megjelölt számlára küldenek. Ha nem adnak meg számlaszámot, az összeg automatikusan készen áll ugyanezen időszakon belül egy újabb jóváírási értesítéssel, amelyet a vásárlónak az adásvételi szerződés elállásának rendezését követően haladéktalanul megküldenek.

VII. Fizetési feltételek
a) előre fizetés banki átutalással

b) utánvétellel (a készpénzt a szállító veszi át a vevőtől)

c) a GO PAY fizetési átjárón keresztül hitelkártyával

Az áru a teljes fizetésig az eladó tulajdonában marad.

VIII. Szállítási feltételek
Szállítás hajózási szolgáltatással - SR:

Az árut a PACKETA szállítási szolgáltatással lehet elküldeni a vevőnek. Ennek feltétele, hogy a megrendelés 12:00 óráig elküldésre és számlázásra kerüljön. . A szállító garantálja a küldemény Szlovákiában bárhová történő kézbesítését 48 órán belül. A szállítás árát a megrendelés napján érvényes árlista szabályozza. A 100 EUR feletti áruértékkel rendelkező megrendelések esetén a szállítás ingyenes.

A vevő, aki vállalkozó, köteles (a vevőnek, aki fogyasztó, ajánlott ezt az eljárást követni) a szállítmány állapotát (csomagok száma, szalag sértetlensége, a doboz sérülése) a fuvarozóval együtt azonnal a kézbesítés után ellenőrizni a mellékelt szállítólevél szerint.

A vevőnek jogában áll megtagadni az olyan küldemény átvételét, amely nem felel meg az adásvételi szerződésnek, pl. mert a küldemény hiányos vagy sérült. Ha a vevő a sérült szállítmányt a fuvarozótól átveszi, a sérülést a fuvarozó átadási jegyzőkönyvében le kell írni.

Ha a küldemény tartalmának sérülését a vevő a küldemény átvétele után észleli, a sérülésről 24 órán belül írásos jegyzőkönyvet kell küldenie a következő címre: julest.marketing@gmail.com. A küldemény hiányosságára vagy külső sérülésére vonatkozó további állítások nem fosztják meg a fogyasztót az igényérvényesítés jogától, de lehetőséget adnak az eladónak annak bizonyítására, hogy nem áll fenn az adásvételi szerződés megszegése.

IX. Jótállási feltételek
Az árura vonatkozó jótállási feltételek az Eladó reklamációs eljárásában és a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályaiban szabályozottak. A jótállási jegyként a vásárlási dokumentum szolgál.

X. Záró rendelkezések
A jelen általános szerződési feltételek 2018.06.22-től érvényesek. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket előzetes értesítés nélkül módosítsa.

REKLAMÁCIÓ

A SZERZŐDÉS VISSZAVONÁSA