100%

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

I. Alapvető rendelkezések

1. A szeméyes adatok üzemeltetője § 5 bekezdés. o) törvényszám 18/2018 Z.z. értelmében,a személyes adatok védelméről szóló módosított törvény (a továbbiakban: "TÖRVÉNY") üzemeltetője:

JULEST, s.r.o., Bratislavská 1804, 945 01 Komárno, IČO: 51231999

(a továbbiakban: üzemeltető)

2. Az üzemeltető elérhetőségei: info@julest.eu, tel .: 0940 610 160, 0948 940 660,

0948 409 500

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

(1) Az üzemeltető az e-shop általi megrendelésének teljesítésével feldolgozza az átadott személyes adatokat.

(2) Az üzemeltető feldolgozza a vevő azonosítását és elérhetőségét, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogos indoka és célja

1. A személyes adatok feldolgozásának legitim oka:

- a szerződés teljesítése a vevő és az üzemeltető között a 13. §. 1 pont. b)

törvény alapján

2. A személyes adatok feldolgozásának célja:

- a megrendelés elrendezése és az ezzel járo jogok és kötelességek céljából a vevő és eladó között a szerződés alapján, a megrendeléshez szükséges személyes adatok (név, vezetéknév, cím, telefonszám) . A személyes adatok rendelkezésre bocsátása a szerződés megkötéséhez szükséges követelmények.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátása nélkül a szerződést nem lehet megkötni, vagy az üzemeltető nem teljesítheti.

IV. A személyes adatok megőrzésének ideje

1. Az üzemeltető személyes adatokat tárolja

- a vevő és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartamra és a szerződéses kapcsolatok alapján fennálló jogok gyakorlási

időtartamára (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig)

- a személyes adatok megőrzési idejének lejártát követően az üzemeltető törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok felhasználói

1. A személyes adatok felhasználói személyek

- az áruk kiadásához / a szerződés szerinti áru kifizetés megvalósításához

- e-shop üzemeltetésének bebiztosításához

VI. Vevő jogai

1. A vásárlónak joga van a törvényben meghatározott feltételekkel

- a személyes adatai hozzáféréséhez a 21. §-a, törvény szerint

- a személyes adatok javítására, illetve annak estleges korlátozására a törvény 24. §-a szerint

- a személyes adatok törlésére a törvény 23. §-a alapján

- a törvény 27. §-ának alapján adatai feldolgozásával szembeni kifogásra

- az adatforgalomhoz való jogra a törvény 26. §-a alapján

- a feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonására írásban vagy elektronikus úton az üzemeltető címére vagy e-mail címére

- a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz panasz benyújtására abban az esetben, ha úgy ítéli megsértették a személyes adatok védelméhez való jogot.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

(1) Az üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatok védelmére megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hozott.

2. Az üzemeltető technikai intézkedéseket hozott létre az adattárházak és a személyes adattárak papíralapú biztosítására, különösen jelszóval, számítógéppel és hálózatokkal, vírusvédelemmel.

3. Az üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatok csak igazolt/megbízott személyek számára hozzáférhetők.

VIII. Záró rendelkezések

1. Az online rendelési űrlappal történő megrendeléssel a vevő megerősíti, hogy megismerkedett az Általános Szerződési Feltételekkel és

Az adatvédelmi szabályzatokkal, és azt teljes egészében elfogadja.

Ezek az adatvédelmi feltételek 2010. június 22-én lépnek hatályba.