Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI POLITIKA

I. Alapvető rendelkezések

1. A személyes adatok adatkezelője a 18/2018. sz. törvény 5. szakaszának o) pontja szerint. módosított, a személyes adatok védelméről szóló törvény (a továbbiakban: a TÖRVÉNY) szerint:

JULEST, s.r.o., Tichá1965/6, 945 01 Komárno, azonosítószám: 51231999.

(a továbbiakban: adatkezelő)

2. Az üzemeltető elérhetőségei: info@julest.eu, tel.: 0940 610 160, 0948 940 660,

II. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

1. Az Adatkezelő a számára a webáruházi megrendelés teljesítése alapján megadott személyes adatokat kezeli.

2. Az adatkezelő a vevő azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja

1. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a következő

- a vevő és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a 13. § (1) bekezdés b) pontja alapján

Törvény

2. A személyes adatok kezelésének célja a következő

- a megrendelés feldolgozása, valamint a vevő és az üzemeltető közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, a személyes adatok (név, vezetéknév, cím, telefonszám) a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek. A személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.

A személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy az üzemeltető általi teljesítése.

IV. A személyes adatok megőrzési ideje

1. Az adatkezelő a személyes adatokat a következők szerint őrzi meg

- a vevő és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig)

- a megőrzési időszak lejártát követően az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei

1. A személyes adatok címzettjei a következők

- a szerződés szerinti áruszállításban/fizetésben érintettek

- a webáruház működtetéséhez szükséges szolgáltatások nyújtása.

VI. A vevő jogai

1. A törvényben meghatározott feltételek mellett a Vevőt a következők illetik meg

- a személyes adataihoz való hozzáférés joga a törvény 21. §-a alapján

- a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a törvény 22. §-a szerint, vagy az adatkezelés korlátozásához való jog a törvény 24. §-a szerint

- a személyes adatok törléséhez való jog a törvény 23. szakasza alapján

- az adatkezelés elleni tiltakozás joga a törvény 27. §-a szerint

- az adathordozhatósághoz való jog a törvény 26. §-a szerint

- az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásához való jog írásban vagy elektronikus úton az adatkezelő címére vagy e-mail címére küldött levélben.

- az adatvédelmi hatóságnál történő panasz benyújtásának joga, ha úgy véli, hogy az adatvédelemhez való joga sérült.

VII. A személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága érdekében.

2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztonsága érdekében, különösen a számítógépek és hálózatok jelszavakkal, vírusvédelemmel való biztosításával.

3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

VIII. Záró rendelkezések

1. Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével a vásárló megerősíti, hogy elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket, és

Adatvédelmi feltételeket, és hogy azokat teljes egészében elfogadja.

A jelen Személyes adatok védelmére vonatkozó általános szerződési feltételek a következő időpontban lépnek hatályba: 2018.6.22.