100%

Ponúkame Vám možnosť Veľkoobchodnej spolupráce. Po vyplnení a založení uživateľského účtu a následného zaslaní obchodných údajov / obchodné meno, adresa, IČ, DIČ / na e-mail julest.marketing@gmail.com Vás zaradíme k veľkoobchodným odberateľom, kedy sa Vám po přihlásení do systému zobrazia veľkoobchodné  superceny.

Tešíme sa na spoluprácu.

JULEST  s.r.o.